مشاهده همه 2 نتیجه

دوره کوچینگ ذهن با استاد سینا امین نیا

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
این روزها ما انسان‌ ها خیلی از زندگی‌مان راضی نیستیم و می‌ خواهیم برای رشد و پیشرفت آن گامی برداریم.نمی‌توان یک فرمول جادویی برای داشتن یک زندگی بهتر نوشت و به همه انسان‌ها وعده داد که با اجرای این فرمول به سعادت و شادکامی خواهید رسید. در واقع هر انسانی نیازها، خواسته‌ها، استعدادها و پارادایم های منحصر به خود را دارد بنابراین نمی‌توان گفت پیروی کردن از فرمولی که برای عده‌ای نتیجه‌بخش بوده، برای سایرین هم مؤثر و مثمرثمر خواهد بود. اما...
12
21,000,000 تومان

دوره کوچینگ ذهن با استاد احمد دوبحری

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
این روزها ما انسان‌ ها خیلی از زندگی‌مان راضی نیستیم و می‌ خواهیم برای رشد و پیشرفت آن گامی برداریم.نمی‌توان یک فرمول جادویی برای داشتن یک زندگی بهتر نوشت و به همه انسان‌ها وعده داد که با اجرای این فرمول به سعادت و شادکامی خواهید رسید. در واقع هر انسانی نیازها، خواسته‌ها، استعدادها و پارادایم های منحصر به خود را دارد بنابراین نمی‌توان گفت پیروی کردن از فرمولی که برای عده‌ای نتیجه‌بخش بوده، برای سایرین هم مؤثر و مثمرثمر خواهد بود. اما...
12
21,000,000 تومان